Deze pagnina wordt niet langer onderhouden,
ga naar onze nieuwe website, voorlopig enkel in het Engels.

Onderzoek  >  Typisch onderzoek:

Manoeuvreergedrag gedrag van schepen in ondiep water


Havens spelen een belangrijke rol in de economische welvaart. Dit geldt in het bijzonder voor de Vlaamse havens, waarvan het  belang het regionale ver overstijgt; een niet onaanzienlijk deel van de Europese import en export gaat langs deze havens. Het waarborgen van de toegankelijkheid tot deze havens is dus van cruciaal belang voor het behoud van de welvaart.

Haven van Zeebrugge

Een reder wenst zo veel mogelijk te transporteren aan een zo laag mogelijke kostprijs. Een van de manieren waarop hij dit kan doen is door schaalvergroting. Een groter schip kan met een even grote bemanning en een quasi gelijk blijvende vaste kost meer producten transporteren en dus een grotere winst genereren. Een keerzijde aan deze medaille is dat de schepen groter worden, zonder dat de verticale en horizontale afmetingen van de vaarweg (even snel kunnen) vergroten. De grotere schepen moeten dus de havens bereiken langs relatief kleinere vaarwegen. Dit heeft een aanzienlijk effect op de manoeuvreerbaarheid van het schip:

Sitemap
Home Missie & waarden Onderwijs Onderzoek
  Structuur, bouw, ontwerp

Gedrag in en op het water

Tewerkstelling
Faciliteiten Typisch onderzoek Publicaties
Varia Personeel Links Contact
top
Reacties op de inhoud: webmaster
Afdeling Maritieme Techniek Universiteit Gent Afdeling Maritieme Techniek
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Contact Informatie

  UGent - FEA
   Maritieme Techniek Technologiepark 904
  9052 Gent

  Tel 09.264.54.32
  Fax 09.264.58.43
  E-mail

English | Home | Contact | Personeel | Sitemap
© 2005-2019 Universiteit Gent, disclaimer