Deze pagnina wordt niet langer onderhouden,
ga naar onze nieuwe website, voorlopig enkel in het Engels.

Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling concentreert zich op de twee hoofddomeinen van het scheepsbouwkundig ontwerp:

Constructie

De afdeling kan terugblikken op een jarenlange ervaring op het gebied van drijvende staalconstructies, voornamelijk op het gebied van de invloed van golfkrachten maar evenzeer op het gebied van binnenschepen is ervaring opgebouwd, met inbegrip van de estuaire vaart.

Hydrodynamica

Gelet op de belangrijke Belgische havens en de toenemende schaalvergroting in de scheepsbouw heeft de afdeling zich gespecialiseerd in het gedrag van schepen in ondiepe vaarwateren. Dit gedrag kan gaan van mogelijke bodemraking ten gevolge van squat of het golfklimaat tot het manoeuvreergedrag ten gevolge van interactie met oevers, andere schepen of sliblagen. Hierbij werkt de afdeling nauw samen met het Waterbouwkundig Laboratorium waar er intensief gebruik gemaakt wordt van de sleeptank voor gedwongen manoeuvreerproeven en de twee scheepvaartmanoeuvreersimulatoren.
Sitemap
Home Missie & waarden Onderwijs Onderzoek
  Structuur, bouw, ontwerp

Gedrag in en op het water

Tewerkstelling
Faciliteiten Typisch onderzoek Publicaties
Varia Personeel Links Contact
top
Reacties op de inhoud: webmaster
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Contact Informatie

  UGent - FEA
   Maritieme Techniek Technologiepark 904
  9052 Gent

  Tel 09.264.54.32
  Fax 09.264.58.43
  E-mail

English | Home | Contact | Personeel | Sitemap
© 2005-2019 Universiteit Gent, disclaimer