Deze pagnina wordt niet langer onderhouden,
ga naar onze nieuwe website, voorlopig enkel in het Engels.

Onderwijs

Optimalisatie van het universitaire aanbod in Vlaanderen bracht de Universiteit Gent ertoe de opleiding burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur te bevriezen, maar tegelijkertijd een nieuwe optie Maritieme Techniek in het leven te roepen als diplomarichting binnen de masteropleiding burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur.

Hoewel de nieuwbouwactiviteit in Vlaanderen enkele jaren terug werd afgebouwd, zijn er voldoende voorbeelden dat de maritieme sector een levende sector is waar de Vlaamse economie wel bij vaart. Denk maar aan de voortdurende groei van de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge; het binnenrijven van projecten van wereldformaat door de Vlaamse baggermaatschappijen; het stimuleren van de binnenvaart om het nijpende fileprobleem op de weg het hoofd te bieden;...

De opleiding Maritieme Techniek wil daarom tegemoet komen aan de permanente vraag van overheid en industrie naar burgerlijk ingenieurs die een brede opleiding in diverse maritieme disciplines hebben genoten.

De optie Maritieme Techniek verbreed het maritieme kennisveld met vakken die in twee complementaire vakgebieden worden ondergebracht: maritieme constructies en maritieme hydrostatica en hydrodynamica.

Met de organisatie van oefeningensessies, bezoeken en stages (optioneel) komt de student in contact met praktische toepassingen in de maritieme wereld. Deze praktijkervaring is mogelijk dankzij de nauwe samenwerking tussen de Afdeling Maritieme Techniek en de bedrijven werkzaam in de maritieme sector in zowel binnen- als buitenland.

In het laatste jaar krijgt men de mogelijkheid door de keuze van het onderwerp van de scriptie en het invullen van keuzevakken eigen accenten te leggen. Onderwerpen voor de scriptie worden gekozen in samenwerking met bedrijven (rederijen, expertisebureaus, baggermaatschappijen) of onderzoekscentra (Waterbouwkundig Laboratorium). Men bestudeert bijvoorbeeld de belasting waaraan een sleephopperzuiger is blootgesteld bij gehele of gedeeltelijke ladingstoestand. Men tracht aan de hand van modelproeven in een sleeptank een idee te krijgen van de hoeveelheid overgenomen water bij het varen in golven.

Bezoek aan Damen Naval Bezoek Mineral Honshu Bezoek aan werkzaamheden Jan De Nul te Dubai Bezoek car carrier te Pula KroatiŽ

top
Reacties op de inhoud: webmaster
Afdeling Maritieme Techniek Universiteit Gent Afdeling Maritieme Techniek
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Contact Informatie

  UGent - FEA
   Maritieme Techniek Technologiepark 904
  9052 Gent

  Tel 09.264.54.32
  Fax 09.264.58.43
  E-mail

English | Home | Contact | Personeel | Sitemap
© 2005-2019 Universiteit Gent, disclaimer